Giao dịch

Loại tài khoản.

Chọn con đường có lợi nhất cho giao dịch của bạn.

  PathfinderNavigatorInfinity
Minimum DepositUSD $ 250 $ 2,500 $ 25,000
EUR € 250 € 2,500 € 25,000
GBP £ 250 £ 2,500 £ 25,000
TradingExecutionNo Dealing Desk
Minimum Trade Size1000 (0.01Lots)
Commissions07 USD per Lot
Swaps-
MT4Yes
MT5Yes
Web TraderYes
FinanceWithdrawalAll Methods
DepositAll Methods
Execution Time2-8 days2-7 days2-3 Days
MethodsOver 10 Methods
CommunityAccessLimited
WebinarsLimited
SeminarsLimited
Live EventsLimited
Local EventsLimited
TournamentsLimited
PromotionsLimited
ChannelsAll Channels
EducationVideo TutorialsOpen to All
Ebooks3 out of 84 out of 88 out of 8
NewsFull Access
Daily AnalysisLimited
Weekly Market OverviewFull Access
Master Class CoursesLimitedSemi-Limited
GlossaryFull Access
AmbassadorsFull Access
Mentorship ProgramPaidFree
Brand TutorialsFull Access
Additional ServicesAccount ManagerGeneralVIP
VIP-Of your Choice
BonusesAs per T&C
Market SegmentsNo accessLimitedDedicated
FXGlobe Loyals Club
Coming Soon
Give aways-Quarterly
FXGlobe MerchandisePaidQuarterly
FXGlobe Trip-
Special Prizes Per Promotion

Cảm ơn bạn đã ghé thăm fxglobe.io

Trang web này không hướng đến các cư dân EU và nằm ngoài khuôn khổ quy định của Châu Âu và MiFID II.

Vui lòng chọn bên dưới nếu bạn muốn tiếp tục đến trang web EU của chúng tôi.